Kömür

Mustafa Kemal ATATÜRK
Türkiye Kömür İşletmeleri