Uyar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilen Darkale Ocağında çalışmakta iken kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen maden işçilerinin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi hakkında kamuoyu duyurusu

Manisa İli, Soma ilçesinde Uyar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından rödovans usulü ile işletilen Darkale Ocağında çalışmakta iken, hizmet akdi sona erdirilen ve tazminatlarını alamayan işçilerin, kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerine başlanmış ve hak sahiplerinin mağduriyetleri Kurumumuzca giderilmiştir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mustafa Kemal ATATÜRK
Türkiye Kömür İşletmeleri