Uyar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilen 1064662 işyeri sicil numaralı Darkale Ocağında çalışmakta iken kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen maden işçilerinin kıdem ve ihbar tazminatları hakkında

Manisa ili Soma ilçesinde Uyar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından rödovans usulü ile işletilen 1064662 işyeri sicil numaralı Darkale Ocağında çalışmakta iken kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen maden işçilerinden kıdem ve ihbar tazminatını alamayanların 16/10/2021 tarihi mesai bitimine kadar ilgili ocakta çalıştığını gösterir SGK hizmet dökümü ile Kurumumuz Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne müracaat etmeleri önemle arz olunur.

Mustafa Kemal ATATÜRK
Türkiye Kömür İşletmeleri