TKİ PERSONELİ ÇOCUKLARI ARASINDA “MADENCİ” KONULU ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASI BAŞLIYOR

3 Kasım 2023

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

GENEL HÜKÜMLER

 

TKİ Genel Müdürlüğü, bağlı 4 İşletme Müdürlüğü ( ELİ, GLİ, ÇLİ ve AELİ) ve 6 Koordinasyon ve Takip Müdürlüğü genelinde hizmet alımı personeli dahil olmak üzere tüm Kurumumuz çalışanı çocuklarının katılacağı  “Madenci Konulu Ödüllü Resim Yarışması” düzenlenecektir.

 

KONU

 

Bu yarışmanın konusu “Madenci” olup ülkemiz madencilerinin özellikle 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremindeki arama ve kurtarma çalışmalarında göstermiş oldukları kahramanlıklardır.

 

AMAÇ

 

Kurumumuz çalışanları çocuklarının; resim sanatı yoluyla, ülkemizin sosyoekonomik gelişmesinde ve deprem felaketlerinde madencilerin rolü üzerine düşünmelerini ve araştırma yapmalarını sağlayarak konu ile farkındalıklarını ve aidiyet duygularını artırmak, bu yönde çocuk ruhuna uygun, duygu ve düşüncelerini yansıtarak tasarladıkları resimler ve düzenlenecek sergiler ile konuya kamuoyunda dikkat çekmektir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

YARIŞMANIN ŞARTLARI:

 

1-Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

 

2-Yarışmaya TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı 4 İşletme Müdürlüğü ( ELİ, GLİ, ÇLİ ve AELİ) ve 6 Koordinasyon ve Takip Müdürlüğü genelinde hizmet alımı personeli dahil olmak üzere tüm Kurumumuz personelinin İlkokul(1,2,3,4. sınıflar) Ve Ortaokullarda(5,6,7,8. sınıflar) öğrenim gören çocukları katılabilir. 

 

3-Katılımcının velisi bir adet muvafakatnameyi dosyaya ekler.

 

4-Yarışmaya katılım bireyseldir. Grup olarak yapılan resimler ile yarışmaya başvurulamaz.

 

5-Başvuruyu yapan kişi, resmin arka yüzünün sağ alt köşesine aşağıda listelenen bilgileri okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde (tükenmez kalem) yazmalıdır.

 

Başvuranın Adı-Soyadı         : 

Sınıfı                                       :

Okulu                                      :

Velisinin Adı-Soyadı             :

Velisinin Telefon Numarası  :

Ev Adresi                                :

 

6-Başvuranlar yarışmaya en fazla 1 resim ile katılabilir.

7-Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır. 

 

ÖDÜLLER:

 

İlkokul(1,2,3,4. sınıflar) Öğrencileri Arası Birincilik Ödülü:  Bir Dizüstü Bilgisayar

Ortaokul(5,6,7,8. sınıflar) Öğrencileri Arası Birincilik Ödülü: Bir Dizüstü Bilgisayar

İlkokul(1,2,3,4. sınıflar) Öğrencileri Arası İkincilik Ödülü: Bir Cep Telefonu

Ortaokul(5,6,7,8. sınıflar) Öğrencileri Arası İkincilik Ödülü: Bir Cep Telefonu

İlkokul(1,2,3,4. sınıflar) Öğrencileri Arası Üçüncülük Ödülü: Bir Tablet

Ortaokul(5,6,7,8. sınıflar) Öğrencileri Arası Üçüncülük Ödülü: Bir Tablet

 

Mansiyon Kategorisinde Sosyal Medya Birincisi Ödülü: Bir Tablet

Diğer Mansiyon Ödülleri: Beş Öğrenciye Resim Malzemeleri Seti

 

Tüm değerlendirmeye alınan eser sahiplerine katılım belgesi verilecektir.

Dereceye giren ve mansiyon ödülü kazanan eserlerin eser sahiplerine ödülleri; 04 Aralık 2023 Dünya Madenciler Günü kutlamaları kapsamında düzenlenecek bir tören ile verilecektir. Eser sahibi öğrenci, ödül törenine velisi ile birlikte gelmelidir.

 

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER:

 

1-Yarışmaya katılacak eserlerde tema “Madenci” ile ilgili konular olmalıdır.

 

2-Yarışmaya kabul edilecek eserlerin boyutu 25x35 veya 35x50 cm ölçülerinde olmalıdır. Daha büyük ya da daha küçük boyutta eser kabul edilmez.

 

3-Eserler sadece kâğıt üzerinde çalışılmalıdır.  Bunun dışındaki materyaller kabul edilmez.  

 

4-Yarışmaya katılacak resmin herhangi bir mecra ya da dijital platformlardan alınmamış, tamamen özgün bir eser olması gerekir. Ayrıca eserin diğer kuruluşların yaptığı bu tür yarışmalara katılmamış olması şarttır. Bu hususlardan herhangi biri tespit edildiği takdirde eserler hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılır ve yarışmacılara verilen ödül geri alınır. Alıntı eserlerin sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 

5-Dışarıdan yardım aldığına dair jüri üyeleri tarafından kanaat getirilen eserler için kural ihlali işlemi uygulanır ve değerlendirmeye alınmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU SÜRECİ:

 

1-Yarışmacılar yaptıkları resimleri 23 Kasım 2023 tarihi Saat 16.00’ya kadar, büyük zarf içinde çerçevesiz, paspartusuz olarak, iki sert karton arasına zarar görmeyecek şekilde yerleştirilerek ve arkasına ikinci bölümde belirtilen bilgileri yazarak aşağıda verilen başvuru adresine (ilgili personele) imza karşılığı elden teslim eder ve eserin yüksek çözünürlüklü fotoğrafını ilgili personelin email adresine gönderir. (Sağlık sorunları gibi istisna durumlarda eserler kargo yoluyla da iletilebilir. Kargo ile müracaatlarda; ilan edilen teslim süresi, evrakın kargoya verildiği gün değil, adrese ulaştığı gün kabul edilecektir. Kargodaki gecikmelerden Kurum sorumlu tutulamaz)

 

 

TESLİM NOKTALARI:

 

 

TKİ Genel Müdürlüğü

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Temas Noktaları

Gökhan SALUN – salung@tki.gov.tr

Şükran Özdemir –  sukran.ozdemir@tki.gov.tr

Hipodrom Cad. No:12 

Yenimahalle/ANKARA

 

ELİ Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Temas Noktaları

Bahtiyar Doğan – bahtiyar.dogan@tki.gov.tr

Ömer Ağçay –  agcayo@tki.gov.tr

Cumhuriyet Mahallesi. Atatürk Cad. No:170 

Soma/MANİSA

 

GLİ Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Temas Noktaları

Ferdi Aydın – aydınf@gli.gov.tr

Ufuk Kabasakal – kabasakalu@gli.gov.tr

Durak Mah. Etiler Cad. No:22

Tavşanlı/KÜTAHYA

 

ÇLİ Müdürlüğü

İşletme Müdür Yardımcısı

Temas Noktaları

Mücella Ersoy – ersoym@tki.gov.tr

İlknur Çalışkan – ilknurcaliskan-17@hotmail.com 

Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim Bodur Cad. No:206 

Çan/ÇANAKKALE

 

AELİ Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Temas Noktaları

Büşra Pıçak – busra.picak@gli.gov.tr

Ömer Faruk Yıldırım – omerfaruk.yildirim@tki.gov.tr

İğdemlik Mah. No:5

Afşin/ELBİSTAN

 

Koordinasyon ve Takip Müdürlükleri

Temas Noktaları

Bedri Uzunpınar – uzunpinarb@tki.gov.tr

Mustafa Dinçer – dincerm@tki.gov.tr

Hipodrom Cad. No:12 

Yenimahalle/ANKARA

 

2-1. Maddede belirtilen tarihten sonra yapılan başvuru kabul edilmez.

3-Yarışmaya katılmak üzere teslim edilen eserlerin bulunduğu zarfın içerisinde eser sahiplerinin Kimlik Fotokopileri, Ek-1 Belgesi, Ek-2 Veli Muvafakatnamesi olmalıdır. Aksi takdirde eser değerlendirmeye alınamaz.

 

YARIŞMA JURİSİ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

 

1-YARIŞMA JURİSİ:

 

Gülseren SÖNMEZ, Ressam

Necla DEMİREKLER, Ressam

Mücella ERSOY, Resim Sanatçısı

 

2-Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.

3-Jüri kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.

4-Jüri, eserleri; ilkokul(1,2,3,4. sınıflar) ve ortaokul(5,6,7,8. sınıflar) kategorisinde ayrı ayrı değerlendirir.

5-Jüri, eserleri aşağıda yer alan ölçütler çerçevesinde değerlendirir.

6-Jüri, ilkokul(1,2,3,4. sınıflar) ve ortaokul(5,6,7,8. sınıflar) dalında ayrı ayrı olmak üzere kazanan ilk 3 eseri belirledikten sonra, altı eser sahibine de mansiyon ödülü verme hakkını saklı tutar.

7-Sosyal Medya Birincisi Eserin Belirlenmesi: Jürinin mansiyon için belirleyeceği altı eser Kurumun İnstagram (tkikurumsal) hesabından hikaye anketi olarak 01 Aralık Saat 09.00 - 02 Aralık Saat 09.00 tarihleri arasında (24 saat) eser sahibinin ismi açıklanmadan oylamaya sunulacaktır. Jüri tarafından en çok oy alan eser tespit edilerek Sosyal Medya Birincisi olarak ilan edilecektir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

 

Eser Teslimi                                                        : 23 Kasım 2023 Saat 16.00’ya kadar.

Kurul Tarafından Final Değerlendirme         : 24 Kasım - 30 Kasım 2023 

Ödül Alan Eserlerin İlanı                                 : 01 Aralık 2023

(Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük)

 

Sosyal Medya Birincisi Değerlendirme           : 01 – 02 Aralık 2023

(Mansiyon Kategorisindeki 6 resim arası )

Sosyal Medya Birincisi İlanı                             : 03 Aralık 2023

Ödül Töreni                                                       : 04 Aralık 2023 (Değişebilir)

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:

Ölçütler Verilecek En Yüksek Puan

Kompozisyon 

(Konuyu kağıdın bütününde değerlendirebilme becerisi)

 

20

Özgünlük

(Kişinin yardım alıp almaması, çocuksuluk)

 

20

Armoni

(Renkleri kullanabilme becerisi)

 

20

Temaya Uygunluk

(Farklı fikir üretebilme becerisi, özgün tema)

 

20

Teknik Beceri

(Farklı teknik uygulayabilme, çözümleme becerisi)

 

20

 

Toplam Puan

 

100

 

 

KARŞILIKLI HAKLAR:

 

1-Eser sahibi; eserin, dijital ve basılı mecralarda kullanılmasındaki mali, fikri ve sınai hakları ile umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla, TKİ Kurumuna devrettiğini kabul ve taahhüt eder.

 

2-TKİ Kurumu finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin; yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir.

 

3-TKİ Kurumu 1. maddede belirtilen kapsamda mali haklarını devraldığı eseri işleme, süre ile sınırlı olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SERGİ:

 

Yarışmaya katılan seçili eserlerle düzenlenecek sergi açılışı ayrıca duyurulacak bir tarihte gerçekleştirilecektir. Ayrıca eserlerin görsellerinden oluşan sanal sergi; Kurumumuz Genel Müdürlük ve İşletme Müdürlükleri web sitelerinde yayımlanabilecektir.

 

SON HÜKÜMLER

 

Şartnamenin ana ilke ve esasları kapsamında uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde özel ve ek şartnameler yapmaya TKİ Kurumu yetkilidir.

 

 

 

 

Dosya Galerisi

EK 1 Belgesi110.3 KBİndir
EK 2 Veli Muvafakatnamesi113.5 KBİndir
Genel Müdürlük Resim Yarışması Afiş5.0 MBİndir
Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Resim Yarışması Afiş5.0 MBİndir
Çan Linyitleri İşletmesi Resim Yarışması Afiş5.0 MBİndir
Ege Linyitleri İşletmesi Resim Yarışması Afiş5.0 MBİndir
Garp Linyitleri İşletmesi Resim Yarışması Afiş5.0 MBİndir
Mustafa Kemal ATATÜRK
Türkiye Kömür İşletmeleri