KPSS 2021/2 DÖNEMİNDE ÖSYM BAŞKANLIĞINCA KURUMUMUZA YERLEŞTİRMESİ YAPILAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

KPSS 2021/2 yerleştirme sonucuna göre Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatındaki pozisyonlara ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilen adayların, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, 10/01/2022-21/01/2022 tarihleri arasında, Kurumumuz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Kadro ve Atama Şefliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

KPSS 2021/2 Yerleştirme Sonucuna Göre Kurumumuz Merkez ve Taşra Teşkilatına Yerleştirmesi Yapılan Adaylardan Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

 

 1. Mezuniyet belgesi (e-devlet’ ten alınacak)
 2. 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
 3. Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okullardan, normal öğrenim süresinden fazla (Hazırlık) öğrenim görenlerin buna ilişkin belge aslı
 4. YDS/E-YDS sonuç belgesi internet çıktısı
 5. Kamuda veya özel sektörde hizmeti bulunan adaylar için hizmet belgesi (e-devlet’ ten alınacak)
 6. Adli Sicil Belgesi (e-devlet’ ten alınacak)
 7. Askerlik Durum Belgesi (e-devlet’ ten alınacak) (Halen askerlik görevini ifa eden adaylar, bulundukları askeri birimlerden askerde olduklarına dair yazıyı dilekçe ekinde göndereceklerdir)
 8. Yerleşim Yeri (İkametgâh) ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet’ ten alınacak)
 9. ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi
 10. Nüfus Cüzdanı ve Diploma fotokopisi
 11. Avukat pozisyonuna atanan adaylar için Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı ve A4 kâğıdına fotokopisi
 12. Beyanname (Elektronik ortamda doldurulacak.) (Ek-1)

 

 

Not: Başvuru sırasında Nüfus Cüzdanının ve Diplomanın aslı adayların yanında bulunması gerekmektedir.

                                                                                                                                                                                                                       İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dosya Galerisi

BEYANNAME (Elektronik Ortamda doldurulacak)18.6 KBİndir
Mustafa Kemal ATATÜRK
Türkiye Kömür İşletmeleri