KPSS 2021/1 DÖNEMİNDE KURUMUMUZA OSYM BAŞKANLIĞINCA YERLEŞTİRMESİ YAPILAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

KPSS 2021/1 DÖNEMİNDE KURUMUMUZA OSYM BAŞKANLIĞINCA YERLEŞTİRMESİ YAPILAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

 

KPSS 2021/1 yerleştirme sonucuna göre Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatındaki pozisyonlara OSYM Başkanlığınca yerleştirilen adayların, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, 27/07/2021-06/08/2021 tarihleri arasında, Kurumumuz Personel Dairesi Başkanlığı, Personel Müdürlüğü, Kadro ve Atama Şefliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

KPSS 2021/1 Yerleştirme Sonucuna Göre Kurumumuz Merkez ve Taşra Teşkilatına Yerleştirmesi Yapılan Adaylardan Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

 

1)Mezuniyet belgesi (e-devlet’ ten alınacak)

2)6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

3)Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okullardan, normal Öğrenim süresinden fazla (Hazırlık) Öğrenim görenlerin buna ilişkin belge aslı

4)YDS/E-YDS sonuç belgesi internet çıktısı

5)Kamuda veya özel sektörde hizmeti bulunan adaylar için hizmet belgesi (e-devlet’ ten alınacak)

6)Adli Sicil Belgesi (e-devlet’ ten alınacak)

7)Askerlik Durum Belgesi (e-devlet’ ten alınacak) (Halen askerlik görevini ifa eden adaylar, bulundukları askeri birimlerden askerde olduklarına dair yazıyı dilekçe ekinde göndereceklerdir)

8)Yerleşim Yeri (İkametgâh) ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet’ ten alınacak)

9)ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi

10)Nüfus Cüzdanı ve Diploma fotokopisi

11)Avukat pozisyonuna atanan adaylar için Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı ve A4 kâğıdına fotokopisi

12)Beyanname (Elektronik ortamda doldurulacak.) (Ek-1)

Not: Başvuru sırasında Nüfus Cüzdanının ve Diplomanın aslı adayların yanında bulunması gerekmektedir.

Ek-1 Beyanname (Elektronik ortamda doldurulacaktır.)

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dosya Galerisi

EK-118.5 KBİndir
Mustafa Kemal ATATÜRK
Türkiye Kömür İşletmeleri