SOMA’DAKİ MADEN İŞÇİLERİNİN TAZMİNATLARINA İLİŞKİN KAMUOYU DUYURUSU

28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 11 inci maddesi uyarınca Işıklar, Atabacası ve Geventepe maden ocaklarında çalışan işçilerden 3.735 kişiye toplam 154,178,101.03 TL tazminat ödemesi yapılmıştır. 

Ayrıca, tazminat ödemelerine ilişkin değerlendirmeler devam etmekte olup geri kalan ödemelerinin en yakın zamanda tamamlanacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

11.03.2021

Mustafa Kemal ATATÜRK
Türkiye Kömür İşletmeleri