ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ PERSONEL İSTİHDAMI SINAV SONUÇLARI

Kurumumuz 2020 yılı engelli ve eski hükümlü personel istihdamını temin amacıyla, Noter Huzurunda yapılan kura çekimi sonucu asıl listelerde isimleri bulunan ve kuraya tabi olmayan Maden Kanunu Kapsamında Arazisi Kamulaştırılanlar için, 23.02.2021 tarihinde Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ve 25.02.2021 tarihinde Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde, Madenci (Genel) unvanlı daimi işçi alımlarına yönelik ​gerçekleştirilen sınavların sonuçları anılan İşletme Müdürlükleri web sitelerinde yayımlanmıştır.

 

GLİ Engelli ve Eski Hükümlü Personel İstihdamı Sınav Sonuçları

ELİ Engelli ve Eski Hükümlü Personel İstihdamı Sınav Sonuçları

Mustafa Kemal ATATÜRK
Türkiye Kömür İşletmeleri