ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ PERSONEL İSTİHDAMI SINAV TARİHLERİ ​

Kurumumuz 2020 yılı engelli ve eski hükümlü personel istihdamını temin amacıyla 25.11.2020 tarihinde Noter Huzurunda yapılan kura çekimi sonucu asıl listelerde isimleri bulunan ve kuraya tabi olmayan Maden Kanunu Kapsamında Arazisi Kamulaştırılanlar için yapılacak olan sınavlara ilişkin duyurular ve sınav öncesi istenen bilgi ve belgeler Kurumumuz Ege Linyitleri ve Garp Linyitleri İşletme Müdürlüklerimizin internet sitelerinde yayımlanmıştır.

Mustafa Kemal ATATÜRK
Türkiye Kömür İşletmeleri