TKİ-YBS

Bilgi İşlem Müdürlüğü

 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi Elektronik Belge Yönetim Sistemi
 • Mali Kaynaklar Bilgi Sistem Mali Kaynaklar Bilgi Sistemi
 • EFATURA e-Fatura Portal Sistemi
 • İşçi Personel Bilgi Sistemi İşçi Personel Bilgi Sistemi
 • Memur Personel Bilgi Sistemi Memur Personel Bilgi Sistemi
 • Pazarlama ve Satış Bilgi Sistemi Pazarlama ve Satış Bilgi Sistemi
 • GLİ Pazarlama ve Satış Sistemi GLİ Pazarlama ve Satış Sistemi
 • ELİ Pazarlama ve Satış Sistemi ELİ Pazarlama ve Satış Sistemi
 • Makina Performans Takip Sistemi Makina Performans Takip Sistemi
 • Yönetim Kurulu Kararları Yönetim Kurulu Kararları
 • Kömür Yardımları Bilgi Sistemi (SYDGM) Kömür Yardımları Bilgi Sistemi (SYDGM)
 • İş Programı Hazırlama İş Programı Hazırlama
 • Bilgisayar ve Yazıcı Takip Sistemi Bilgisayar ve Yazıcı Takip Sistemi
 • Genel İşlemler Genel İşlemler
 • Misafirhane Takip Sistemi Misafirhane Takip Sistemi
 • ELİ Müşteri Bilgi Sistemi ELİ Müşteri Bilgi Sistemi
 • GLİ Müşteri Bilgi Sistemi GLİ Müşteri Bilgi Sistemi
 • E-Bordro E-Bordro
 • Aylık Personel Hareketleri Aylık Personel Hareketleri
 • Personel Takip Personel Takip
 • Kimlik Paylaşım Kimlik Paylaşım
 • Duyurular Duyurular
 • Dosya Paylaşım Dosya Paylaşım Sistemi
 • Dosya Paylaşım Kömür Yardımları İzleme
 • Dosya Paylaşım SGK Hizmet Takip Programı(HİTAP)
 • Proje Yönetimi Proje Yönetimi
 • İzin Talep İşlemleri İzin Talep İşlemleri
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi Elektronik Belge Yönetim Sistemi
 • Stratejik Plan İzleme-Değerlendirme Yazılımı Stratejik Plan İzleme-Değerlendirme Yazılımı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yazılımı İş Sağlığı ve Güvenliği Yazılımı
 • Bilgi Edinme Yönetim Sistemi Bilgi Edinme Yönetim Sistemi
 • Yardım Masası Yardım Masası
 • Yatırım Projeleri Bilgi Sistemi Yatırım Projeleri Bilgi Sistemi
 • Jeoloji Teknik Arşiv Jeoloji Teknik Arşiv
 • Yemek Listesi Yemek Listesi
 • Laboratuvar Sonuçları Laboratuvar Sonuçları

DUYURULAR