Daha Modern Bir Türkiye İçin

Yerli enerjinin üretiminin gelişmedeki payını biliyoruz. Daha güçlü bir Türkiye İçin üretiyoruz.. Üreteceğiz..

Daha Güçlü Bir Türkiye İçin

Yerli kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin %14´ini karşılıyoruz. Üretimimizin %80´i sanayimiz için..

Daha Yeşil Bir Türkiye İçin

Çalışma sahalarımızı milyonlarca fidanla imzalayıp terkettik. Doğayı koruma ana hedefimizle yaklaşık 8 milyon ağaç diktik..

Daha Kardeşce Paylaşan Bir Türkiye İçin

Sosyal yardımlar kapsamında, binlerce ton kömürü ihtiyaç sahipleri için ürettik.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

Kurumun Ana Statüsü´nün 4. maddesine göre; Devletin genel enerji ve yakıt politikasına uygun olarak linyit, turb, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak, yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak, plan ve programlar tanzim etmek, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleşmesini sağlamaktır.


Etkinlikler
2020 YILI SANAYİ ve BAYİ KÖMÜRLERİNİN TALEPLERİNİN TOPLANMASI

İşletmelerimizce üretilen sanayi ve ısınma amaçlı ( 0,5-10 mm ve 10-18 mm ) kömürlerin 2020 yılında satışını düzenleyen sözleşmelere esas termin miktarlarının ve talep sahiplerinin belirlenebilmesi amacıyla 07.10.2019 - 08.11.2019 (bu tarih dahil) tarihleri arasında talep toplanacaktır.

Haberler

Kurumumuz İle Gübretaş Arasında Bayilik Sözleşmesi İmzalandı

Genel Müdürümüz Ömer BAYRAK, Gübretaş Genel Müdürü İbrahim YUMAKLI ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin POYRAZ’ın katılımlarıyla gerçekleşen imza töreni Kurumumuz Tunçbilek salonunda yapılmıştır.