Daha Modern Bir Türkiye İçin

Yerli enerjinin üretiminin gelişmedeki payını biliyoruz. Daha güçlü bir Türkiye İçin üretiyoruz.. Üreteceğiz..

Daha Güçlü Bir Türkiye İçin

Yerli kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin %14´ini karşılıyoruz. Üretimimizin %80´i sanayimiz için..

Daha Yeşil Bir Türkiye İçin

Çalışma sahalarımızı milyonlarca fidanla imzalayıp terkettik. Doğayı koruma ana hedefimizle yaklaşık 8 milyon ağaç diktik..

Daha Kardeşce Paylaşan Bir Türkiye İçin

Sosyal yardımlar kapsamında, binlerce ton kömürü ihtiyaç sahipleri için ürettik.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

Kurumun Ana Statüsü´nün 4. maddesine göre; Devletin genel enerji ve yakıt politikasına uygun olarak linyit, turb, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak, yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak, plan ve programlar tanzim etmek, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleşmesini sağlamaktır.


Etkinlikler
Maliyet Analizi ve Fiyatlandırma Eğitimi

Genel müdürlüğümüzde 18-21 Şubat tarihleri arasında Kurumumuz personelinin katılımıyla Prof. Dr. Kadir GÜRDAL tarafından “Maliyet Analizleri ve Fiyatlandırma” eğitimi gerçekleştirilmiş olup katılımcıların belgeleri Genel Müdür Yardımcımız Burhan AYAR tarafından verilmiştir.

TKİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU VE FOLKLOR EKİBİ GÖSTERİSİ

Kurumumuz Türk Halk Müziği Korosu konseri ve Folklor ekibinin çeşitli yörelerden derlenen gösterisi, 14 Şubat 2019 Perşembe günü TKİ Genel Müdürlüğü misafirhane çok amaçlı salonunda Genel Müdür Yardımcımız Burhan AYAR, Daire Başkanlarımız ve Kurum çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Haberler

TKİ Motivasyon Günleri 2019

Kurumumuz münhal durumda bulunan Şube Müdürü, Müdür ve Sivil Savunma Uzmanı kadroları için yapılan görevde yükselme sınavı sonrası bir takım etkinlikler düzenlenmiştir.


İhaleler Tüm İhaleler


Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır

38 Kişi ile 12 Ay Koruma ve Güvenlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

2 Mayıs 2019