Daha Modern Bir Türkiye İçin

Yerli enerjinin üretiminin gelişmedeki payını biliyoruz. Daha güçlü bir Türkiye İçin üretiyoruz.. Üreteceğiz..

Daha Güçlü Bir Türkiye İçin

Yerli kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin %14´ini karşılıyoruz. Üretimimizin %80´i sanayimiz için..

Daha Yeşil Bir Türkiye İçin

Çalışma sahalarımızı milyonlarca fidanla imzalayıp terkettik. Doğayı koruma ana hedefimizle yaklaşık 8 milyon ağaç diktik..

Daha Kardeşce Paylaşan Bir Türkiye İçin

Sosyal yardımlar kapsamında, binlerce ton kömürü ihtiyaç sahipleri için ürettik.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

Kurumun Ana Statüsü´nün 4. maddesine göre; Devletin genel enerji ve yakıt politikasına uygun olarak linyit, turb, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak, yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak, plan ve programlar tanzim etmek, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleşmesini sağlamaktır.


Etkinlikler
2020 YILI SANAYİ ve BAYİ KÖMÜRLERİNİN TALEPLERİNİN TOPLANMASI

İşletmelerimizce üretilen sanayi ve ısınma amaçlı ( 0,5-10 mm ve 10-18 mm ) kömürlerin 2020 yılında satışını düzenleyen sözleşmelere esas termin miktarlarının ve talep sahiplerinin belirlenebilmesi amacıyla 07.10.2019 - 08.11.2019 (bu tarih dahil) tarihleri arasında talep toplanacaktır.

Merkez Laboratuvarımız hizmete açılmıştır.

Kurumumuz merkezinde yapımı tamamlanan Kömür ve Hümik Asit Analizleri, İş Hijyeni İSG alanında hizmet verecek olan Laboratuvarımız, Sn. Genel Müdürümüz Ömer BAYRAK, yöneticilerimiz ve çalışanlarımızın yoğun katılımı ile hizmete açılmıştır.

Haberler

İhaleler Tüm İhaleler


YERALTI EXPROOF TRAFO SATIN ALINACAKTIR

GLİ Müdürlüğümüz ihtiyacı 2 adet Yeraltı Exproof Trafo alım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

14 Kasım 2019
LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ SATIN ALINACAKTIR

Lastik Tekerlekli Yükleyici mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

13 Kasım 2019
RUHSAT DEVİR İHALESİ İLANI

Sicil: 87194 Ruhsat numaralı Maden Ruhsatını ve bu Ruhsatın kapsadığı Maden Sahasını Ruhsatın devri suretiyle, işletme hakkının ihale edilmesi işidir.

31 Ekim 2019