Daha Modern Bir Türkiye İçin

Yerli enerjinin üretiminin gelişmedeki payını biliyoruz. Daha güçlü bir Türkiye İçin üretiyoruz.. Üreteceğiz..

Daha Güçlü Bir Türkiye İçin

Yerli kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin %14´ini karşılıyoruz. Üretimimizin %80´i sanayimiz için..

Daha Yeşil Bir Türkiye İçin

Çalışma sahalarımızı milyonlarca fidanla imzalayıp terkettik. Doğayı koruma ana hedefimizle yaklaşık 8 milyon ağaç diktik..

Daha Kardeşce Paylaşan Bir Türkiye İçin

Sosyal yardımlar kapsamında, binlerce ton kömürü ihtiyaç sahipleri için ürettik.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

Kurumun Ana Statüsü´nün 4. maddesine göre; Devletin genel enerji ve yakıt politikasına uygun olarak linyit, turp bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak, yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak, plan ve programlar tanzim etmek, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleşmesini sağlamaktır.


Etkinlikler
Haberler

08-10 Şubat 2018 tarihlerinde Genel Müdürümüz Sayın Ömer BAYRAK Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne İstişare Ziyaretlerinde Bulunmuşlardır.

08-10 Şubat 2018 tarihlerinde Genel Müdürümüz Sn.Ömer BAYRAK, İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Sn.Faruk Kurt ve İşletme Dairesi Başkanı Sn.İffet Uğur KÖMBE ile Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne, 2018 Hedeflerinin irdelenmesi ve hedeflerin gerçekleştirilmesi hususunda belirlenecek politikalar için inceleme ve istişare ziyaretlerinde bulunmuşlardır.


İhaleler Tüm İhaleler


PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

TKİ Kurumu ELİ Müdürlüğü Malzemesiz Temizlik, Aşçılık, Garsonluk, Cankurtaran ve Evrak Dağıtım Ziyaretçi Yönlendirme hizmeti alınacaktır.

15 Mart 2018
KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

ELİ Müessese Müdürlüğü için Lamineli Polipropilen 17.500.000 adet kömür torbası satın alınacaktır.

8 Şubat 2018