Daha Modern Bir Türkiye İçin

Yerli enerjinin üretiminin gelişmedeki payını biliyoruz. Daha güçlü bir Türkiye İçin üretiyoruz.. Üreteceğiz..

Daha Güçlü Bir Türkiye İçin

Yerli kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin %14´ini karşılıyoruz. Üretimimizin %80´i sanayimiz için..

Daha Yeşil Bir Türkiye İçin

Çalışma sahalarımızı milyonlarca fidanla imzalayıp terkettik. Doğayı koruma ana hedefimizle yaklaşık 8 milyon ağaç diktik..

Daha Kardeşce Paylaşan Bir Türkiye İçin

Sosyal yardımlar kapsamında, binlerce ton kömürü ihtiyaç sahipleri için ürettik.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

Kurumun Ana Statüsü´nün 4. maddesine göre; Devletin genel enerji ve yakıt politikasına uygun olarak linyit, turb, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak, yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak, plan ve programlar tanzim etmek, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleşmesini sağlamaktır.


Etkinlikler
Merkez Laboratuvarımız hizmete açılmıştır.

Kurumumuz merkezinde yapımı tamamlanan Kömür ve Hümik Asit Analizleri, İş Hijyeni İSG alanında hizmet verecek olan Laboratuvarımız, Sn. Genel Müdürümüz Ömer BAYRAK, yöneticilerimiz ve çalışanlarımızın yoğun katılımı ile hizmete açılmıştır.

Maliyet Analizi ve Fiyatlandırma Eğitimi

Genel müdürlüğümüzde 18-21 Şubat tarihleri arasında Kurumumuz personelinin katılımıyla Prof. Dr. Kadir GÜRDAL tarafından “Maliyet Analizleri ve Fiyatlandırma” eğitimi gerçekleştirilmiş olup katılımcıların belgeleri Genel Müdür Yardımcımız Burhan AYAR tarafından verilmiştir.

TKİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU VE FOLKLOR EKİBİ GÖSTERİSİ

Kurumumuz Türk Halk Müziği Korosu konseri ve Folklor ekibinin çeşitli yörelerden derlenen gösterisi, 14 Şubat 2019 Perşembe günü TKİ Genel Müdürlüğü misafirhane çok amaçlı salonunda Genel Müdür Yardımcımız Burhan AYAR, Daire Başkanlarımız ve Kurum çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Haberler

Yeni Ulusal Meslek Standardı Hazırlık Çalıştayı

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında, “Delik Delme Makinesi Operatörü (Yerüstü) ” Ulusal Meslek Standardının (UMS) hazırlık Çalıştayı 17-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında Nuh Çimento A.Ş. ev sahipliğinde çeşitli özel sektör ve kamu kuruluşlarının katılımıyla Körfez/KOCAELİ ilinde gerçekleştirilmiştir.

E-İhale´ye geçiyoruz

Kamu İhale Mevzuatına ve EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)’a getirilen yenilik ve düzenlemeler sonrası Kurumumuz bünyesinde yapılacak olan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi ihaleler, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren e-ihale veya e-eksiltme yöntemleriyle gerçekleştirilecektir.


İhaleler Tüm İhaleler


PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

ÇLİ Müdürlüğü Açık Ocak Sahalarında Bulunan Su Tulumbalarının Çalıştırılması ve Bakım İşi hizmet alımı yapılacaktır.

29 Temmuz 2019