Daha Güçlü bir Türkiye İçin Üretiyoruz

Yerli ve milli kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması amacıyla enerji sektöründe lokomotif olan Kurumumuz, 3 İşletme Müdürlüğü ve 7 Kontrol Müdürlüğümüz ile Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için her zaman milletimizin hizmetinde olmaya devam edecektir. 

Kurumumuza bağlı İşletme Müdürlüklerimizden; 
  • Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğümüzde (ELİ) , 2020 yılında 12,41 milyon m3 Dekapaj yapılarak, 13,69 milyon ton tüvenan kömür üretilmiş, 8,55 milyon ton satılabilir kömür elde edilmiştir. 
  • Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğümüzde (GLİ) 19,46 milyon m3 Dekapaj yapılarak, 3,04 milyon ton tüvenan kömür üretilmiş, 1,45 milyon ton satılabilir kömür elde edilmiştir. 
  • Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğümüzde (ÇLİ) 16,65 milyon m3 Dekapaj faaliyetinde bulunarak, 2,51 milyon ton tüvenan kömür üretilmiş, 2,46 milyon ton satılabilir kömür elde edilmiştir. 

Ayrıca Kontrol Müdürlüklerimizde de toplam 10,33 milyon ton tüvenan kömür üretimi gerçekleştirilmiştir.


Rödövanslı sahalarımızda 2020 yılında toplam 7.464.457,19 ton kömür üretimi karşılığında, 7.846.123.840 Kwh elektrik enerjisi üretilerek, Bakanlığımızın Milli Enerji ve Maden politikaları kapsamında yerli kaynaklarımızın enerji üretimindeki payı artırılmış ve Ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır.

2020 YILI TKİ FAALİYETLERİ

DEKAPAJ
 MİKTARI (Milyon m3)

 TÜVENAN KÖMÜR ÜRETİMİ 
( Milyon ton )

SATILABİLİR KÖMÜR ÜRETİMİ 
( Milyon ton)

ELİ

12,46 

13,69

8,55

GLİ

19,46

3,04

1,45

ÇLİ

16,65

2,51

2,46

TOPLAM

48,52

19,24

 12,46


 

TÜVENAN 

ÜRETİM

 

SATILABİLİR 

ÜRETİM

 

YILLAR

İŞLETMELER
TOPLAM

RÖDÖVANSLI
SAHALAR

TOPLAM

İŞLETMELER
TOPLAM

RÖDÖVANSLI
SAHALAR

TOPLAM

2017

20.917.378

5.242.778

26.160.156

13.794.105

5.242.778

19.036.883

2018

23.962.540

6.107.222

30.069.762

16.043.783

6.107.222

22.151.005

2019

22.679.830

7.875.060

30.554.890

15.536.628

7.875.060

23.411.688

2020

19.244.651

10.336.133

29.580.784

12.462.782

10.336.133

22.798.915

TOPLAM

86.795.714

29.561.193

116.356.908

57.817.673

29.561.193

87.378.866

Mustafa Kemal ATATÜRK
Türkiye Kömür İşletmeleri