Organizasyon Şeması
Yıllık Faaliyet Raporları
Kömür Fiyatlari
TKİ Hizmet Standartları
İhale İlanları
Bilgi Edinme Başvuru
Gerekli Linkler
 
 

 

 

 


Misyonumuz, Ülkemizin enerji ihtiyacını nitelikli, güvenilir ve düşük maliyetli karşılamak üzere; linyit, asfaltit, bitümlü şist, turba gibi enerji hammaddelerini, bilimsel ve teknolojik yöntemler kullanarak ve çevresel faktörleri de dikkate almak suretiyle etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde aramak, üretmek ve kullanımlarını sağlamaktır.
Vizyonumuz, Kömür endüstrisinde uluslararası rekabet edebilirliği olan bir kuruluş olmak.
Hedeflerimiz, toplumsal yarar ve ekonomik verimlilik esaslarına bağlı olarak yerli linyitlerimizin üretimlerinin artırılması ve ülkemiz linyit rezervlerimizden ulusal ekonomiye azami katma değer sağlanmasıdır.
510 MW Kapasiteli Kolin-Hidrogen A.Ş. Termik Santrali Temel Atma törenine ait görüntüler.

Genel Müdürümüz Sayın Mustafa AKTAŞ'ın TRT Haber'de Fazla Mesai adlı programda röportajı yayımlanmıştır.

 


Mozambik Cumhuriyeti, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Armando INROGA, 19.12.2013 tarihinde Genel Müdürümüz Sayın Mustafa AKTAŞ’ı ziyaret etmişlerdir.
 

 
 
 
 
 
 
 
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
Hipodrom Cad. No:12 Yenimahalle 06330 Ankara Tel: (+90) 312- 540 10 00 (50 Hat) Fax:(+90) 312 384 16 35
E-Mail: tkiadmin@tki.gov.trTasarım : © 2007 TKİ Kurumu Web Tasarım Grubu
Google